Η νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης COVID19:
Προκλήσεις, ανάγκες και προοπτικές για την ενίσχυση της
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και μαθητριών
(Σχολ. Έτος 2021-2022)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς