Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5%
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς