Παρακαλούνται όλοι οι απόφοιτοι και οι τελειόφοιτοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις να προσέλθουν στο σχολείο από την Τρίτη 21 Ιουνίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου για τη δημιουργία του μυστικού κωδικού εισόδου στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό. Επίσης κωδικό εισόδου θα πρέπει να δημιουργήσουν οι υποψήφιοι με το 10%. Τέλος όσοι τελειόφοιτοι δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2022 και ενδιαφέρονται να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ θα πρέπει να δημιουργήσουν οπωσδήποτε κωδικό ασφαλείας.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 8:30-13:30

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς