Το 2ο ΓΕΛ Γλυκών Νερών αριθμεί δεκαοχτώ έτη συνεχούς παρουσίας και γόνιμης προσφοράς στην περιοχή Φούρεσι των Γλυκών Νερών. Η ταυτότητα του σχολείου προσδιορίζεται από τους ανθρώπους του, από την ιστορία του, από τη θέση του, από το μέγεθός του και από τους στόχους του.

Είναι ένα ολιγάριθμο δημόσιο σχολείο, που  στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται στις οδούς Μεσολογγίου και Αργοστολίου στην    περιοχή Φούρεσι. Λειτουργεί σε πρωινή βάρδια από το σχολικό έτος 2005  (ΦΕΚ Ίδρυσης: 1032/21-07-2005). Συναυλίζεται με το 2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών και γειτνιάζει  με το 2ο Δημοτικό  και το Νηπιαγωγείο  της περιοχής. Θεωρητικά ανήκει σε συγκρότημα σχολείων που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες κυρίως των μαθητών της περιοχής  Φούρεσι Γλυκών Νερών και περιορισμένου αριθμού μαθητών από τον Γέρακα Αττικής.

Κεντρική παιδαγωγική αντίληψη αποτελεί η άποψη ότι το σχολείο οφείλει να παρέχει ένα περιβάλλον μάθησης ασφαλές, δημιουργικό, με σαφείς κανόνες λειτουργίας,  που αντανακλά και υλοποιεί ένα σύνολο αξιών.  Στο πλαίσιο αυτό, καλλιεργείται  ο σεβασμός, η συνεργασία, ο διάλογος, η δημιουργία κινήτρων,  η συμμετοχή και υποστήριξη στην κοινή προσπάθεια που βοηθά μαθητές και καθηγητές να αξιοποιήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.  Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για την αναζήτηση και κατάκτηση της γνώσης, την κοινωνικοποίηση  και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε μαθητή.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς