Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Όλοι γνωρίζουμε τις διαστάσεις και την ένταση που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της σχολικής βίας και εκφοβισμού, ιδιαίτερα μάλιστα στη διαδικτυακή του μορφή. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που εσφαλμένα θεωρούμε τι το πρόβλημα είναι μακριά από μας, ενώ στην πραγματικότητα έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα μας. Στο σχολείο μας, επιδιώκοντας την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας γύρω από το θέμα, στο πλαίσιο του «Σχολικού Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου» έχει αναλάβει τη δράση «Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας.-Κινητοποίηση των κηδεμόνων των μαθητών, ώστε να συμβάλουν στην όλη προσπάθεια», η οποία ήδη διεξάγεται από τους μαθητές της Α’ και Β’ Τάξης υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών. Η επιτυχία της, ωστόσο, προϋποθέτει και τη συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων., των οποίων ο ρόλος στην αντιμετώπιση του φαινομένου σχολικού εκφοβισμού είναι καθοριστικός.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στο σεμινάριο « Σχολική  – Διαδικτυακή Βία και Εκφοβισμός: Προτάσεις Αντιμετώπισης» που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Από το γραφείο

Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμινάριο για τη Σχολική Βία και Εκφοβισμό
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς